ÄNGLAGÅRD

ETT FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Förskolan Änglagård i Backa är ett föräldrakooperativ. Det innebär att föräldrarna och personalen driver förskolan tillsammans. På Änglagård vill vi att alla barn och föräldrar skall känna sig trygga med vår verksamhet.
Vi vill att barnen ska känna trygghet med varandra, med oss som personal och framför allt i sig själva. Att få en så god självkänsla som möjligt och kunna känna att ‘jag duger som jag är.’ Att visa respekt, vara artiga och ta hänsyn, vara goda kompisar, hjälpa varandra och kunna ta ansvar för sin omgivning. Vi försöker att tillgodose alla barnens behov genom olika aktiviteter så som samling, tema och åldersindelade grupper. Vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö-98 rev 2018 för att erbjuda barnen en lärorik och utmanande tid under deras första tid på förskolan och lägga grunden för det livslånga lärandet. Vi strävar efter att skapa lustfyllda miljöer för barnen som lockar till lek och lärande.

Vår verksamhet vilar på en demokratisk grund där barnen är med och medverkar i verksamhetens innehåll. Leken är en viktig del av barnens utveckling och lärande därför ger vi på Änglagård utrymme för både den fria leken samt den styrda leken så att barnen får möjlighet att stimulera fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbetsförmåga samt att utveckla sin problemlösnings förmåga. Vi vill även främja barnens rörelse och välmående genom att uppmuntra och utmana till rörelse på sig både inne som ute samt utflykter till skogen och närmiljön. Vi vill även erbjuda alla barnen på Änglagård möjlighet till det stora kulturutbudet som finns i vår stad så som utflykter till stadens arkitektur, biblioteks besök, muséum och teatrar bland annat.
Vi på Änglagård lägger även stor vikt vid på barnens språkutveckling, vi läser böcker, sjunger, tränar på rimramsor, munmotoriska övningar samt reflektionsstunder där barnen får återge sina tankar och erfarenheter från tidigare aktiviteter. Vi vill skapa en miljö där barnen får komma till tals, bli lyssnade på samt respektera varandra. Att skapa en miljö som uppmuntrar och stimulerar till det dagliga språkbruket, samt att ge barnen verktyg till att träna upp sin konflikthanteringsförmåga. Detta är bra att ha med sig och utveckla inför framtiden.

HISTORIA

I slutet av 20-talet var det nuvarande Brunnsbo ett område med lantgårdar och villor. Det fanns mycket barn i området och varje söndag samlades ett 100-tal barn till söndagsskola i Folkets hus. 1928 började man bygga ett kapell som blev färdigt i september 1928 och det är i detta kapell som förskolan nu huserar. Kapellet har byggts om och renoverats under årens gång, men har kvar sin charm.
1998 fick Änglagård sin första läroplan (Lpfö 98). I läroplanen formuleras förskolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer vilka ska ligga till grund för vår verksamhet.

PERSONALEN

På Änglagård är vi en personalstyrka på 3 pedagoger, Veronica förskolerektor med utbildning som förskollärare, Elena samt Ulrika, båda utbildade barnskötare.
Tillsammans har arbetslaget på Änglagård bred kompetens och alla har lång erfarenhet i arbetet med barn och deras utveckling. På förskolan lägger vi stor vikt på kvalitén som vi bedriver, för att uppehålla en god kvalité så har förskolan stängt 2 dagar på termin för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet. Vårt mål är även att gå på regelbunden kompetensutveckling som vi i personalen anser att vi har behov av.

BARNEN

ALLT HANDLAR OM DOM

På Änglagård har vi idag plats för 17 barn i åldrarna 1-6 år. Vi ser den åldersblandade gruppen som en stor tillgång, men arbetar i två små grupper Tisdag, Onsdag och Torsdag för att varje barn ska få utrymme att utmanas och utvecklas individuellt där de står just nu. Dessa grupper utgår efter barnens intressen det vill säga att barnen är delaktiga i innehållet i grupperna och vi pedagoger är medskapare tillsammans med barnen.
En dag på hos oss innehåller en rad spännande och utvecklande aktiviteter som barnen möter på.

En dag hos börjar 7.00 med mottagande av barn och fri lek fram tills 8.15 då frukosten serveras. Efter frukost är det utgång/ innevistelse samt grupper tis-tor, lunchen lagas på förskolan och serveras 11.30, efter lunchen är det vag/sov/uppe vila följt av fri lek/ skapande fram tills mellanmålet 14.15. När mellanmålet är undan dukat går vi ut eller stannar inne fram tills förskolan stänger 17.00.
Några av Änglagårds traditioner:

  • – Vernissage– Barnen ställer ut sina teckningar
– Lucia – Barnen lussar för familjen och sedan fikar vi tillsammans
– Jullunch – Vi dukar långbord
– Julgransplundring – Vi dansar ut julen
– Sommaravslutning – Barnen uppträder för alla föräldrar
– Påskpyssel och Äggjakt
– Påsklunch – Massa påskkärringar och påskgubbar
– Midsommarfirande – Vi klär och dansar kring midsommarstången
– Fotografering – Sker varje höst
– Städdag – Höst och vår träffas alla familjer och hjälps åt att fixa saker och röja i trädgården, sedan grillar vi korv & bröd
– Heldagsutflykt – Tillsammans med föräldrar åker vi ut en dag

FÖRÄLDRARNA

Vårt engagemang är grunden som förskolan vilar på och vi gör det för våra barns skull. En stor uppgift är att understödja personalen med allt praktiskt som behövs för en väl fungerande verksamhet. Liksom de flesta andra kooperativ gör vi på Änglagård också en arbetsinsats i form av arbetsgrupper. Grupperna har olika fokus och beroende på uppgift är de olika stora. Två gånger per termin har vi stormöten och det är viktigt att minst en från varje familj deltar då. Varje termin ordnas också aktiviteter t ex föräldraträff och familjeträff då familjerna lär känna varandra lite mer utanför Änglagård.

”Ord som jag tänker på som förälder till ett Änglagårdsbarn är: närhet, trygghet och personlighet. Närhet eftersom jag som förälder får komma nära mitt barns förskolekompisar och deras föräldrar och inte minst den fina personalen i det gemensamma engagemang vi har för verksamheten.  Trygghet på grund av den kompetenta personal som handleder barnen i livets stora och små frågor. Det är också skönt att veta att maten lagas på plats och att det är bra råvaror som används. Och sist men inte minst en hel del personlighet. Det är med värme som vi möts varje morgon vid lämning i de mysiga och genuina lokalerna. Det skojas och hittas på roliga upptåg och utflykter – ibland även på barnens initiativ. Jag som förälder känner mig verkligen delaktig i den läromiljö där mitt barn spenderar sin tid om dagarna.”
– Förälder Änglagård

STYRELSEN

Änglagård är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse bestående av ordförande, kassör, tre ledamöter plus ersättare suppleanter. I styrelsen fattas regelbundet beslut som rör förskolans verksamhet, personal och arbetsgrupper.
Utöver styrelsens möten kallar ordföranden samtliga föräldrar till stormöte två gånger per termin, då frågor som behöver diskuteras i större grupp tas upp, arbetsuppgifter fördelas, aktivitetsdagar, arbetsdagar, läger och annat beslutas. En gång om året hålls årsmöte och stämma, med nyval till styrelseposterna.
Har du frågor om föreningsarbetet, avgifter eller dylikt? Kontakta via mail styrelsen.
Styrelsen består av ordföranden Evelina Johansson och medlemmarna Olivia Segerqvist, Natalie Engelbrektsson, Helena Zmarzly, Josef Alexandersson.

SÖK TILL OSS

Vill ni söka till våran förskola eller helt enkelt veta mer, så får ni gärna skicka mejl till oss så kontaktar vi er så snart vi kan.
*Genom att skicka in anmälan om att söka plats hos oss på Änglagård, godkänner ni att vi hanterar era personuppgifter. Vi kommer skriva in personuppgifterna i våran kölista, tackar ni sedan nej till plats hos oss tar vi bort de uppgifter vi har om er.
Ni kan skicka anmälan till info@forskolananglagard.se med följande information:
En förälders namn, telefonnummer, epostadress, barnets namn och födelseår, datum ni vill att barnet ska börja hos oss och eventuellt meddelande till oss.

HITTA HIT

KONTAKT

  • Författaregatan 3, 422 42 Hisings Backa
  • 0706 – 06 37 00
  • Änglagård
  • info@forskolananglagard.se

FACEBOOK